วิธีทำความสะอาดกระเป๋า

Level 1 : เก็บไว้นานเปื้อนฝุ่นเฉยๆ

1. เทน้ำใส่กะละมังใส่น้ำยาซักผ้าแบบเหลวหรือน้ำยาซักผ้าเด็ก (ห้ามใช้ผงซักฟอก เพราะจะทำให้เนื้อผ้าเป็นด่างหรือเป็นคราบได้)

2.นำกระเป๋าลงไปแช่ 15 นาที

3.นำกระเป๋าขึ้นมาล้างให้สะอาดและใช้มือบีบกดกระเป๋าให้น้ำออกมาหมาดๆ
(ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม)
4.ถ้าอยากให้แห้งเร็วแนะนำใส่ถุงซักไปปั่นหมาดก่อนได้ (ปั่นหมาดทีละ 1 ชิ้น)

5.ฝากกระเป๋าในที่ร่มมีลมโกรกห้ามตากแดดเพราะจะทำให้สีซีดและสีไม่เท่ากัน (หากซักวันที่ไม่มีลมโกรกใช้พัดลมเป่าช่วยได้)

Level 2 :เปื้อนเป็นเฉพาะจุดหรือเปื้อนเล็กน้อย

1.เทน้ำใส่กะละมังใส่น้ำยาซักผ้าแบบเหลวหรือน้ำยาซักผ้าเด็ก (ห้ามใส่ผงซักฟอก เพราะจะทำให้เนื้อผ้าเป็นด่างหรือเป็นคราบได้)

2.นำกระเป๋าลงไปแช่ 15 นาที

3.ใช้แปลงขนอ่อน เช่น แปลงสีฟัน หรือมือค่อยๆถู หรือแปลงขัดเบาๆตรงจุดที่เปื้อน (ห้ามใช้แปลงแข็งๆหรือขัดขยี้แรงๆ)
4.นำกระเป๋าขึ้นมาล้างให้สะอาดและใช้มือบีบกดกระเป๋าให้น้ำออกมาหมาดๆ
(ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม)

5.ถ้าอยากให้แห้งเร็วแนะนำใส่ถุงซักไปปั่นหมาดก่อนได้ (ปั่นหมาดทีละ 1 ชิ้น)

6.ฝากกระเป๋าในที่ร่มมีลมโกรกห้ามตากแดดเพราะจะทำให้สีซีดและสีไม่เท่ากัน (หากซักวันที่ไม่มีลมโกรกใช้พัดลมเป่าช่วยได้)

Level 3: เละทั้งใบ

1. เทน้ำใส่กะละมังใส่น้ำยาซักผ้าแบบเหลวหรือน้ำยาซักผ้าเด็ก (ห้ามใส่ผงซักฟอก เพราะจะทำให้เนื้อผ้าเป็นด่างหรือเป็นคราบได้)

2.นำกระเป๋าลงไปแช่ 30นาที

3.เทน้ำออกแล้ว เทน้ำใส่กะละมังใส่น้ำยาซักผ้าแบบเหลวหรือน้ำยาซักผ้าเด็กใหม่อีกครั้ง

4.ใช้แปลงขนอ่อน เช่น แปลงสีฟัน หรือใช้มือค่อยๆถู หรือแปลงขัดเบาๆให้ทั่ว  (ย้ำห้ามใช้แปลงแข็งๆหรือขัดขยี่แรงๆน้า)

5.นำกระเป๋าขึ้นมาล้างให้สะอาดและใช้มือบีบกดกระเป๋าให้น้ำออกมาหมาดๆ
(ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม)

6.ถ้าอยากให้แห้งเร็วแนะนำใส่ถุงซักไปปั่นหมาดก่อนได้ (ปั่นหมาดทีละ 1 ชิ้น)

7.ฝากกระเป๋าในที่ร่มมีลมโกรกห้ามตากแดดเพราะจะทำให้สีซีดและสีไม่เท่ากัน (หากซักวันที่ไม่มีลมโกรกใช้พัดลมเป่าช่วยได้)

Visitors: 192,696